Καριέρα

Ο όμιλος Louis Group είναι ένας από τους κορυφαίους τουριστικούς και ξενοδοχειακούς ομίλους στη Μεσόγειο, με περισσότερα από 80 χρόνια εμπειρία και στον χώρο της κρουαζιέρας. Ως μέλος του ομίλου Louis Group, τα Louis Hotels, με περισσότερα από 77 χρόνια στον τομέα της φιλοξενίας, κατέχουν ηγετική θέση στον ξενοδοχειακό τομέα στην Κύπρο και στην Ελλάδα, με 8 ξενοδοχεία σε Κέρκυρα, Μύκονο, Κρήτη, Ρόδο, Ζάκυνθο και Κεφαλονιά και 18 ξενοδοχεία σε Πάφο, Πρωταρά, Λεμεσό, Πόλη Χρυσοχούς και Λευκωσία.

 • Γενικός διευθυντής - Πάφος

  Αιτήσεις έως 15/09/2023

  Κύριες αρμοδιότητες:
  • Καθοδηγήστε όλα τα τμήματα του ξενοδοχείου, θέτοντας σαφείς στόχους και προσδοκίες για τα μέλη της ομάδας σύμφωνα με τα πρότυπα λειτουργίας της Louis Hotels.
  • Διασφαλίστε την παροχή εξαιρετικών εμπειριών επισκεπτών μέσω προσεκτικής εξυπηρέτησης, εξατομικευμένης προσοχής και αποτελεσματικής επίλυσης προβλημάτων .
  • Συνεργαστείτε με τις ομάδες πωλήσεων, μάρκετινγκ και εσόδων για να προωθήσετε την ανάπτυξη της επιχείρησης, να αυξήσετε τις κρατήσεις και να βελτιώσετε την προβολή της επωνυμίας.
  • Επίβλεψη λειτουργιών ανθρώπινων πόρων, συμπεριλαμβανομένης της πρόσληψης, της εκπαίδευσης και της διαχείρισης απόδοσης.
  • Διασφάλιση συμμόρφωσης με τους νόμους και κανονισμούς για την υγεία, την ασφάλεια, διατηρώντας τα υψηλότερα πρότυπα καθαριότητας και ασφάλειας.
  • Παρακολουθήστε συνεχώς τα σχόλια, τις κριτικές και τις αξιολογήσεις των επισκεπτών, λαμβάνοντας προληπτικά μέτρα για την αντιμετώπιση των ανησυχιών και τη βελτίωση της ικανοποίησης των επισκεπτών.
  • Δώστε το παράδειγμα, προωθώντας ένα θετικό και χωρίς αποκλεισμούς περιβάλλον εργασίας που προωθεί την ομαδική εργασία, την καινοτομία και την ανάπτυξη.

  Απαιτήσεις εργασίας:
  • Πτυχίο στη διαχείριση φιλοξενίας/τουρισμού.
  • Τουλάχιστον 3 χρόνια σε ηγετική θέση σε ξενοδοχείο σε ξενοδοχείο 4 ή 5 αστέρων.
  • Άριστη γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας γλώσσα.
  • Πολύ καλή κατανόηση των λειτουργιών του ξενοδοχείου, της διαχείρισης εσόδων, της οικονομικής διαχείρισης, του ελέγχου κόστους και των τάσεων του κλάδου.
  • Επάρκεια στη σουίτα MS Office.
  • Εξαιρετικές διαπροσωπικές και επικοινωνιακές δεξιότητες.
  • Πρόβλημα λύτης με την ικανότητα να λαμβάνει αποτελεσματικές αποφάσεις υπό πίεση.
  • Εξαιρετικές ικανότητες ηγεσίας και δημιουργίας ομάδας.

  Απαιτούμενα προσόντα:
  • Πτυχίο στη διοίκηση φιλοξενίας/τουρισμού.
  • Τουλάχιστον 3 χρόνια σε ηγετικό ρόλο ξενοδοχείου σε ξενοδοχείο 4 ή 5 αστέρων.
  • Άριστη γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας.
  • Ισχυρή κατανόηση των λειτουργιών του ξενοδοχείου, της διαχείρισης εσόδων, της οικονομικής διαχείρισης, του ελέγχου κόστους και των τάσεων του κλάδου.
  • Γνώση στη σουίτα MS Office.
  • Εξαιρετικές διαπροσωπικές και επικοινωνιακές δεξιότητες.
  • Επίλυση προβλημάτων με ικανότητα λήψης αποτελεσματικών αποφάσεων υπό πίεση.
  • Εξαιρετικές ικανότητες ηγεσίας και δημιουργίας ομάδας.

  • Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλουν το βιογραφικό τους σημείωμα, με τον τίτλο της θέσης, στη διεύθυνση e-mail: vacancies@louishotels.com, το αργότερο έως τις 15 Σεπτεμβρίου 2023.
  • Όλες οι αιτήσεις θα αντιμετωπίζονται με απόλυτη εχεμύθεια
  ΑΙΤΗΣΗ
 • Βοηθός Αποθηκάριου - Λεμεσός

  Αιτήσεις έως 18/09/2023

  Κύριες αρμοδιότητες:
  • Χειριστείτε όλα τα είδη παραλαβής και αποθηκεύστε τα σωστά (συμπεριλαμβανομένου του εξοπλισμού και τυχόν άλλων υλικών στην αποθήκη).
  • Διατηρεί συνεπή και ακριβή αρχεία των καθημερινών συναλλαγών στα σχετικά συστήματα.
  • Συμβολή στη σωστή λειτουργία και βελτίωση των λειτουργιών της αποθήκης.
  • Να συμμορφώνονται και να τηρούν τα πρότυπα Υγείας και Ασφάλειας.
  • Βοηθήστε τον Αποθηκευτή στη συνολική λειτουργία της αποθήκης.
  • Εκτέλεση οποιωνδήποτε άλλων καθηκόντων που μπορεί να ανατεθούν.

  Απαιτούμενα προσόντα:
  • Σχετική εμπειρία αποθήκης είναι προτιμότερη.
  • Προσοχή στη λεπτομέρεια.
  • Πολύ καλές οργανωτικές δεξιότητες.
  • Ικανότητα εργασίας υπό πίεση/ ικανότητα εργασίας σε περιβάλλον που κινείται γρήγορα.
  • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής και Ελληνικής γλώσσας.
  • Γνώση MS Office.
  • Γνώση κανονισμών Υγείας και Ασφάλειας.
  • Δυνατότητα για άμεση απασχόληση.
  • Ιθαγένεια ΕΕ ή επιλεξιμότητα για εργασία εντός της ΕΕ.

  • Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλουν το βιογραφικό τους σημείωμα, με τον τίτλο της θέσης, στη διεύθυνση e-mail: vacancies@louishotels.com, το αργότερο έως τις 18 Σεπτεμβρίου 2023.
  • Όλες οι αιτήσεις θα αντιμετωπίζονται με απόλυτη εχεμύθεια
  ΑΙΤΗΣΗ
 • Human Resources Officer (Junior Level) - Λευκωσία

  Αιτήσεις έως 20/09/2023

  Κύριες αρμοδιότητες:
  • Προετοιμασία και υποβολή αιτήσεων για βίζα εργασίας για διεθνείς υποψηφίους, διασφαλίζοντας τη συμμόρφωση με τους νόμους και τους κανονισμούς για τη μετανάστευση.
  • Συνεργαστείτε με τις αρχές μετανάστευσης, τα Γραφεία Εργασίας, τη μετανάστευση, τα προξενεία και τις πρεσβείες για να διευκολύνετε την ομαλή επεξεργασία των θεωρήσεων.
  • Παροχή καθοδήγησης και υποστήριξης στο διεθνές προσωπικό κατά τη διάρκεια της διαδικασίας μετεγκατάστασης και επιβίβασης.
  • Μείνετε ενημερωμένοι με αλλαγές στους νόμους, τις πολιτικές και τις διαδικασίες μετανάστευσης.
  • Διαχειριστείτε την τεκμηρίωση και την τήρηση αρχείων που σχετίζονται με τις διεθνείς προσλήψεις και το μεταναστευτικό τους καθεστώς.
  • Συντονιστείτε με εσωτερικές ομάδες για να εξασφαλίσετε μια απρόσκοπτη μετάβαση για το διεθνές προσωπικό.

  Απαραίτητα προσόντα:
  • Κάτοχος Πτυχίου Ανθρώπινου Δυναμικού ή άλλου σχετικού πτυχίου.
  • Άριστη γνώση Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας προφορικού και γραπτού.
  • Γνώση Η/Υ και εμπειρία με εφαρμογές MS Office.
  • Ικανότητες οργάνωσης και διαχείρισης γραφείου.
  • Προσανατολισμός στην εξυπηρέτηση πελατών και ενθουσιώδης ομαδικός παίκτης.

  • Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλουν το βιογραφικό τους σημείωμα, με τον τίτλο της θέσης, στη διεύθυνση e-mail: vacancies@louishotels.com, το αργότερο έως τις 20 Σεπτεμβρίου 2023.
  • Όλες οι αιτήσεις θα αντιμετωπίζονται με απόλυτη εχεμύθεια
  ΑΙΤΗΣΗ
 • Online Revenue & Yield Officer - Λευκωσία

  Αιτήσεις έως 10/10/2023

  Κύριες αρμοδιότητες:
  • Χειρισμός των Ηλεκτρονικών Ταξιδιωτικών Πρακτόρων (Booking.com, Expedia, Κρεβάτια ξενοδοχείων κ.λπ.).
  • Χειρισμός και συνδεσιμότητα του διαχειριστή καναλιών primalRES και της μηχανής κρατήσεων WebHotelier.
  • Αποτελεσματικές δράσεις απόδοσης (διαμόρφωση ρυθμού και εξαγωγή μέσω RMS).
  • Αναφορά διαθεσιμότητας δωματίων, θέσεων κράτησης και τιμολόγησης.

  Απαραίτητα προσόντα:
  • Σχετικά ακαδημαϊκά προσόντα στα Στατιστικά / Διοίκηση Φιλοξενίας / Χρηματοοικονομικά ή σε συναφή τομέα.
  • Γνώση και προηγούμενη εμπειρία Channel Manager / OTAs / Booking Engine.
  • Δυνατότητα χειρισμού διαφόρων Συστημάτων Online Κρατήσεων (εξωδίκτυα).
  • Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής Γλώσσας.
  • Άριστη γνώση Microsoft Office ιδιαίτερα Microsoft Excel.

  • Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλουν το βιογραφικό τους σημείωμα, με τον τίτλο της θέσης, στη διεύθυνση e-mail: vacancies@louishotels.com, το αργότερο έως τις 10 Οκτωβρίου 2023.
  • Όλες οι αιτήσεις θα αντιμετωπίζονται με απόλυτη εχεμύθεια
  ΑΙΤΗΣΗ
 • ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ
 • Ξενοδοχείο Hilton Nicosia
 • Οδός Αχαιών 1, 2412 Έγκωμη
 • Τ.Θ. 22013,
 • CY-1516 Λευκωσία, Κύπρος
 • ΓΡΑΦΕΙΑ - ΕΛΛΑΔΑ
 • 3-5 Kαραγιώργη Σερβίας και οδός Νίκης 2
 • 1ος όροφος
 • 105 62 Aθήνα, Ελλάδα

Σας ευχαριστούμε!
Το μήνυμά σας εστάλη.
No file chosen
ΥΠΟΒΟΛΗ