Όμιλος Louis: Ολιστική προσέγγιση για τη βιώσιμη ανάπτυξη

Στα 88 χρόνια πορείας και προσφοράς του ο Όμιλος Louis, πρωτοπόρος στον τομέα του τουρισμού στη νοτιοανατολική Ευρώπη, συνεχίζει να καταγράφει σημαντικές επιδόσεις ενσωματώνοντας πρακτικές βιώσιμης ανάπτυξης στο λειτουργικό του πλαίσιο, οι οποίες αποτελούν μέρος της στρατηγικής ESG (Environmental – Social – Governance – Περιβάλλον, Κοινωνία και Εταιρική Διακυβέρνηση) του Ομίλου.