Νέο πρόσωπο το 2020 για το Louis Phaethon Beach!

Σε μια προσπάθεια συνεχούς βελτίωσης των εμπειριών των πελατών μας, η Louis Hotels επενδύει σημαντικά στην ανακαίνιση των υφιστάμενων ακινήτων της. Ειδικότερα, τον Ιανουάριο του 2020, το διάσημο ξενοδοχείο μας Louis Phaethon Beach, που βρίσκεται στην Πάφο, Κύπρος, υποβλήθηκε σε μεγάλη ανακαίνιση.