Η ηλεκτρονική εφημερίδα της Louis Hotels δημοσιεύτηκε!

Η ηλεκτρονική εφημερίδα της Louis Hotels με τίτλο «We Care» επικεντρώνεται στο θέμα της Βιωσιμότητας. Στα Louis Hotels, η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη είναι μία νοοτροπία που διέπει την καθημερινή μας δραστηριότητα.

Μας κατευθύνει σε κάθε πτυχή των εργασιών μας, καθώς αξιολογούμε τις επιπτώσεις μας τόσο στο περιβάλλον όσο και στην κοινωνία μας. Πολύ περισσότερο από έναν τίτλο «We care» εκδηλώνεται με τις πολιτικές και τις δράσεις μας για την ΕΚΕ, καθώς και με την συνεχώς εξελισσόμενη πολιτική βιώσιμης ανάπτυξης, η οποία σήμερα είναι πιο απαραίτητη από ποτέ. Η δική μας έμφαση στη φροντίδα του περιβάλλοντος, των ανθρώπων μας και των τοπικών κοινοτήτων σε κάθε προορισμό των ξενοδοχείων Louis μεταφράζεται σε πράσινες και πιο υπεύθυνες διακοπές, οι οποίες αναζητούνται όλο και περισσότερο.

Η εφημερίδα παρουσιάζει επίσης νέα όπως τα νέα μας ανοίγματα για το 2019 καθώς και τα σχέδιά μας για το επόμενο έτος.

Κάντε κλικ στην παρακάτω εικόνα για να διαβάσετε την εφημερίδα μας.